Utrustning som finns att låna/hyra:

Högtryckstvätt med turbomunstycke 200 bar
Högtrycksfärgspruta
Elsvets 3-fas
Gassvets


På området finns:

Förvaringskärl för hushålls/grovsopor.
Dusch och Bastu
Omklädningsrum
Stålkontainer som är låsbar

Vi kan hjälpa till att bogsera ditt fartyg.
Skepparklubben har ca 60 meter slip/rustningskaj som disponeras av medlemmar och gäster, kontakta slipbasen på telefonnummer nedan om du vill nyttja kaj i samband med slipdragning.


Vi kan hjälpa till med frågor om färgmetoder, galvaniska problem, svetsning.
Vi har flera erfarna träbåtsägare som har stor erfarenhet av träreparationer.

Vi har kombimaskin (hyvel/klinga), pelarborr, bandsåg, vals, metall/träsvarv, metallkap, ång-generator för basning och rengöring.
Det finns även en lastmaskin.

VERKSAMHET

Skepparklubben bedriver verksamhet inom fyra olika områden:

  • MEDLEM - Medlemskap för ägare till fartyg som passar in i klubbens ändamål
  • SLIPEN - Torrsättning av fartyg på vår slip
  • HAMNEN - Hamnplatser för fartyg
  • VINTERPLATS - Vinterförvaring av båtar på land


Varje område beskrivs i tur och ordning här nedanför. Där kan du också hitta information om hur du kommer i kontakt med oss.

MEDLEM

Medlemskap i Skepparklubben kan i mån av plats sökas av den privatperson som äger minst hälften av ett fartyg som passar in i klubbens ändamål. (Se klubbens stadgar.)


Fri prövningsrätt tillämpas vilket innebär att Skepparklubben kommer rangordna de sökande efter fartygets lämplighet, sjövärdighet och skick istället för att ta in medlemmar i köordning.

I medlemskapet ingår hamnplats och tillgång till vissa av Skepparklubbens tjänster. Andra tjänster kan erhållas mot tilläggskostnad. Medlem har även vissa förpliktelser mot Skepparklubben så som att hålla sitt fartyg i gott skick samt att deltaga i vissa av klubbens aktiviteter såsom t ex vid arbetsdagar och i möten.


Man ansöker om medlemskap genom att skicka in en ifylld ansökningsblankett till oss. Ladda ned blanketten här, fyll i, skriv ut och posta den till oss. Adressen hittar du under Kontakt i menyn ovan. I din ansökan förbinder du dig att följa Skepparklubbens stadgar som du kan ladda ned här.


Man kan då bli antagen till provmedlem och får då flytta sitt fartyg till Skepparklubbens hamn. Om fartyget uppfyller de krav Skepparklubben ställer vid en besiktning som klubben genomför och om ägaren uppfyller de stadgade medlemsskyldigheterna mot klubben på ett bra sätt under minst ett år väljs medlemmen in som ordinarie medlem.


Hjärtligt välkommen med din medlemsansökan till oss.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår hamnkapten.


_______________________

Kjell Holmqvist
Telefon: 0708-51 57 90
hamnen@skepparklubben.se


SLIPEN

Skepparklubben har idag två slipvagnar som klarar 50 respektive 100 ton. De är normalt ihopkopplade med
dragstång, men kan kopplas isär när upptagning skall ske på den nedre vagnen.

Slipspelet fjärrmanövreras från plats intill sliprälsen så att god säkerhet och bra överblick uppnås.

Slipvagnarna har renoveras under tre år och har bland annat fått nya hjul, stöttor, vajer och diverse förstärkningar.

Sliprälsen besiktades av yrkesdykare 2007.


Slipdragning sker på så sätt att stöttorna grovjusteras på land efter fartygets bredd. Slipbasen går igenom proceduren med slippersonal och fartygsägaren. Önskad pallning med ekslipers monteras på vagnen för att skydda kölen. Området avspärras från obehöriga. Slipvagnen sjösätts till önskat djup med slipspelet. Därefter förhalas fartyget in mellan stöttorna som spelas ihop så att fartyget står stadigt, utan slagsida och väl centrerat på vagnens pallning.


Det är alltid minst två erfarna personer från Skepparklubben som deltar i slipdragningen.

Slipspelet har två utväxlingar och normalt slipdras fartyget med lägsta växeln för att få en lugn och fin slipdragning.

Fartyget slipdras under översyn av slipbas och vagnen låses fast mot rälsen efter slipdragning. Vagnen hänger inte i vajern vid arbete på fartyget men vajern är fortfarande kopplad till vagnen och slipspelet är låst för extra säkerhet.


Om du önskar så utfärdar vi ett slipintyg efter slipdragning.

Välkommen med din förfrågan till någon av våra slipansvariga.

_______________________

Henrik Helstad
0733-80 75 10

Kjell Roggentin

070-549 29 20
slipen@skepparklubben.se

HAMNEN

Skepparklubben disponerar ett drygt 30-tal hamnplatser för fartyg vid vår anläggning i Ragnhildsborg. I den mån dessa inte är upptagna av våra medlemmars fartyg kan de korttidsuthyras till utomstående.


Hjärtligt välkommen med din förfrågan direkt till vår hamnkapten.


_______________________

Kjell Holmqvist
Telefon: 0708-51 57 90
hamnen@skepparklubben.se


VINTERPLATS

På grusplanen intill slipen erbjuder Skepparklubben möjlighet till vinterförvaring av båtar upp till 12 tons vikt. Vi tar in en kranbil och torrsätter respektive sjösätter alla båtar vid ett tillfälle på hösten och ett på våren. Arbeten med handverktyg får utföras men det är inte tillåtet med permanent inkoppling av värmare etc. Blästring får inte utföras. Skepparklubben har en miljöplan som ytterligare reglerar vilka arbeten som får utföras inom klubbens område och i så fall på vilket vis.


Man ansöker om vinterplats genom att skicka in en ifylld ansökningsblankett till Skepparklubbens småbåtsansvarige. Klicka här för att ladda ned ansökningsblanketten.


_______________________

Tomas Blom
Telefon: 070-403 06 04
smabatar@skepparklubben.se