Slipen

_____________________________________________________________________________

Skepparklubben har idag två slipvagnar
som klarar 50 respektive 100 ton.

De är normalt ihopkopplade med
dragstång, men kan kopplas isär när upptagning
skall ske på den nedre vagnen.

Slipspelet fjärrmanövreras utefter sliprälsen
så god säkerhet och bra överblick uppnås.

Slipvagnarna har renoveras under tre år och
har fått nya hjul, nya stöttor, ny vajer och
förstärkta vagnar.

Sliprälsen besiktades av yrkesdykare 2007.


Slipdragning sker på så sätt att stöttorna grov-
justeras på land efter fartygets bredd.

Slipbasen går igenom proceduren med slippersonal och fartygsägaren.
Önskad pallning med ekslipers monteras på vagnen för att skydda kölen.
Området avspärras från obehöriga.

Slipvagnen sjösätts till önskat djup med slipspelet. Därefter förhalas fartyget in mellan stöttorna som spelas ihop så att fartyget står stadigt.
Slipbasen kontrollerar ev. slagsida och att
fartyget står rakt på vagnen.

Det är alltid minst två erfarna personer som deltar i slipdragningen.

Slipspelet har två utväxlingar och normalt slipdras fartyget med lägsta växeln för att få en lugn och fin slipdragning.

Fartyget slipdras under översyn av slipbas och vagnen låses fast mot rälsen efter slipdragning. Vagnen hänger inte i vajern vid arbete på fartyget men vajern är fortfarande kopplad till vagnen och slipspelet är låst för extra säkerhet.


Vi kan hjälpa till att bogsera ditt fartyg.

Skepparklubben har ca 60 meter slip/rustningskaj som disponeras av medlemmar och gäster, kontakta slipbasen på
telefonnummer nedan om du vill nyttja kaj i samband med slipdragning.

Vi kan hjälpa till med frågor om färgmetoder, galvaniska problem, svetsning.
Vi har flera erfarna träbåtsägare som har stor erfarenhet av träreparationer.

Vi har kombimaskin (hyvel/klinga), pelarborr, bandsåg, vals metall/träsvarv, metallkap, ång-generator för basning och rengöring.
Vi har även en 4-hjulsdriven lastmaskin.

_____________________________________________________________________________

 

Om du önskar så utfärdar vi ett slipintyg efter slipdragning.

_______________________

Slipbas är Henrik Helstad
Telefon: 0733-80 75 10
slipen@skepparklubben.se

 

Utrustning som finns
att låna/hyra:

Högtryckstvätt med
turbomunstycke 200bar.
Högtrycksfärgspruta.
Elsvets 3-fas.
Gassvets.

På området finns:

Förvaringskärl för
hushålls/grovsopor.
Dusch och Bastu.
Omklädningsrum.
Stålkontainer som är låsbar.