Tag av vid Södertäljes norra avfart

Åk mot centrum

Höger vid första trafikljuset

Vänster vid skylt "Mälarbadet"

Åk över två farthinder

Håll vänster vid två vägskäl i nedförsbacken

Sedan höger vid postlådor

_____________________________________________________________________________

Färdbeskrivning

_____________________________________________________________________________
Tillbaka