_____________________________________________________________________________

Klubbens Historia

_____________________________________________________________________________

 

Hur Skepparklubben startade...

...Den första båten som kom till Ragnhildsborg hette Sofi, en två-mastad skuta som var byggd i Finland. Ägarna köpte henne 1972, och vintern 72-73 låg hon förtöjd vid Lina Tegelbruks gamla brygga mitt emot slipen.
(Bryggan är riven sedan flera år tillbaka.)

Sommaren 1973 kontaktade ägarna Södertälje Kommun, och fick lov att förtöja Sofi i Norra Viken. De ville även hyra slipen och snickeriet, men fick till svar att det inte hyrdes ut till privatpersoner. Området skulle endast användas till ideell verksamhet. Med det svaret i tanken, började de kolla om det fanns fler båtägare med intresse att bilda en förening runt varvet. Vid den tiden fanns ca 12 större fritidsfartyg i Södertälje.

Intresse fanns, och första mötet ägde rum i en föreningslokal vid Scaniarinken 28 maj 1975. På mötet fastställdes den övergripande målsättningen, och klubbens namn.
Så småningom kunde ett kontrakt upprättas med Kommunen. De första fartygen som anlände till Södra Viken var Törnö och Irene, och i Norra Viken fanns redan Sofi.