_____________________________________________________________________________
Tillbaka
Tillbaka
Fartygsfakta
Byggår
1913
Längd
15,10
Bredd
4,26
Djup
2,00
Bruttotonage
19,5 brt
Deplacement
ca 30 ton

Anna Sofia

_____________________________________________________________________________

 

Byggdes 1913 i Skagern (Danmark) av S.J. Nipper, som
snurrevadskutter med dam (sump) för Havfiskeri aktieselskabet
"Hajen" i Fredrikshamn.

Registrerades som "Enmastat fiskefartyg med dam och
hjälpmotor" för fiske med snörpvad i Skagerack och Kattegatt
med 4-mans besättning. Namnet var från början "Nordvest"

Motorn var från början en 25 hkr tändkula (Bolinder- Stockholm).
Den byttes sedan till en 46 hkr tändkula som 1964, då fartyget som nu fått namnet "Karin", och byggdes om för trålfiske, byttes mot en 20 liters 6-cyl Mercedes på 225 hkr .

Denna motor byttes sedan ut till den Mercedes på 16-liter och 10-cyl. som vi plockade ut och ersatte med den nuvarande Perkins 6-cyl 120 hkr.

I samband med att hon såldes till Sverige fick hon namnet "Anna-Sofia" som hon alltså hette när vi köpte henne 1995.